RSS

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามกอล์ฟ กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ  ถนนบางนา-ตราด กม.15 จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯ และส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กร

dsc_0006
dsc_0092
dsc_0008
dsc_0013
dsc_0069
dsc_0147
dsc_0162
dsc_0242
dsc_0293
dsc_0364
dsc_0403
dsc_0470
dsc_0505
dsc_0530
dsc_0540
dsc_0545
dsc_0557
dsc_0646
dsc_0670
dsc_0783
 
 
Powered by Phoca Gallery