ข่าวประชาสัมพันธ์

“ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรคระบาด ใครช่วยได้ ??”

05 ก.ค. 2564

“ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรคระบาด ใครช่วยได้ ??”

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรคระบาด ใครช่วยได้ ??” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ( Facebook Live และ Youtube Live)

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ- ประวัตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563

19 เม.ย. 2564

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ- ประวัตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ -  ประวัตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือน มิถุนายน 2564

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด           9.83   บาท/กก.
  รำสด         10.56    บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน           8.92    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ         15.29    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า         18.46    บาท/กก.
  ปลายข้าว         12.35    บาท/กก.
  ปลาป่น         35.35    บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง

          50.08    บาท/กก.

  มันเส้น           7.82   บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

           พันธุ์สัตว์                       

  สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564

  ที่มา : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ลูกไก่เนื้อ       10.50    บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ        30.00    บาท/กก.
  ไก่รุ่น     150.00    บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่       28.00    บาท/ตัว
  ลูกเป็ดเนื้อ       25.88    บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ       73.57    บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่       25.00    บาท/ตัว
  เป็ดไข่      135.00   บาท/กก
  แพะ      123.57   บาท/กก.
  โคเนื้อ        94.03   บาท/กก.
  กระบือ        93.02   บาท/กก.
  น้ำนมดิบ

         18.14   บาท/กก.

 • ราคาเนื้อสุกร
  สุกร 

  วันพระที่ 2 กรกฎาคม 2564

  ที่มา :สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  ภาคตะวันตก  72.50 บาท/กก.
  ภาคตะวันออก
   74.00  บาท/กก.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   77.00  บาท/กก.
  ภาคเหนือ
  78.00  บาท/กก.
  ภาคใต้
  76.00  บาท/กก.
  เฉลี่ยทั่วประเทศ
   75.50  บาท/กก. 
  ลูกสุกร 16 กก. 2,700  บาท/ตัว 

   

 • ราคาเนื้อไก่
  ไก่

  ราคา วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

  ที่มา :กระทรวงพาณิชย์

  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ซีพี 33.00 - 34.00  บาท/กก.
  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ทั่วไป 31.00 - 32.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ แข้ง ขา ตีน 78.00 - 80.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เครื่องใน 53.00 - 54.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ โครงกระดูก 13.00 - 15.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ น่อง ตะโพก 50.00 - 52.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน 58.00 - 59.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน) 52.00 - 55.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม) 70.00 - 75.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีกบน 67.00 - 68.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ หนัง 42.00 - 45.00  บาท/กก.
  ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) 47.00 - 49.00  บาท/กก.
 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม2564

  ที่มา กรมการค้าภายใน

  เบอร์ 0 
  3.75 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1
  3.55 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2
  3.35 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3
  3.15 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4
  2.95 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5
  2.75 บาท/ฟอง
  ไข่ไก่คละ ณ แหล่งผลิต
  3 บาท/ฟอง

   

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัม…

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ

Read more
กรมปศุสัตว์เตรียมวางแนวทางการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบสำหรับศูนย์รวมนมฯ ไม่กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค (128/2564)

กรมปศุสัตว์เตรียมวางแนวทางการเคลื่อนย้าย…

กรมปศุสัตว์เตรียมวางแนวทางการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบสำหรับศูนย์รวมนมฯ ไม่กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค (128/2564)

Read more
เกษตรกรเลี้ยงหมู ชี้ร้อนแล้ง-อากาศแปรปรวนกระทบหมูเสียหาย 10% ต้นทุนเพิ่มตัวละ 100 บาท

เกษตรกรเลี้ยงหมู ชี้ร้อนแล้ง-อากาศแปรปรว…

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก เผยสภาวะอากาศร้อน-ภัยแล้ง-อากาศแปรปรวณ ส่งผลหมูอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย ทำให้อัตราเสียหายเพิ่มมากกว่า 10% ต้นทุนซื้อน้ำ-ค่าไฟ-ค่าเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคเพิ่มกว่า 100 บาทต่อตัว ซ้ำต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่ม   นายเสน่ห์ นัยเนตร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภา...

Read more