ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ …

19 ม.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9 The 9th National Animal Science Conference of Thailand 2020 (NASCoT2020) ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

Read more

"ประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ...."

19 ม.ค. 2564

"ประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ...."

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (พระสุริยัน) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือน มกราคม 2564

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด           9.23      บาท/กก.
  รำสด           9.63      บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน           8.43      บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ          12.50     บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า          18.18     บาท/กก.
  ปลายข้าว          12.53     บาท/กก.
  ปลาป่น          30.29     บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง

           43.88    บาท/กก.

  มันเส้น          7.21    บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

           พันธุ์สัตว์                       

  ราคาณ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  ที่มา : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ลูกไก่เนื้อ       8.50    บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ      31.00    บาท/กก.
  ไก่รุ่น    150.00    บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่      28.00   บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ      72.63   บาท/กก.
  ลูกเป็ดเนื้อ      29.01   บาท/ตัว
  เป็ดไข่     135.00   บาท/กก
  ลูกเป็ดไข่       25.00   บาท/ตัว
  แพะ     126.41   บาท/กก.
  โคเนื้อ      94.30   บาท/กก.
  กระบือ      93.10   บาท/กก.
  น้ำนมดิบ      18.19   บาท/กก.
 • ราคาเนื้อสุกร
  สุกร 

  ราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  ที่มา :สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  ภาคตะวันตก  72.50 บาท/กก.
  ภาคตะวันออก
  78.00  บาท/กก.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
  80.00  บาท/กก.
  ภาคเหนือ
  80.00  บาท/กก.
  ภาคใต้
  77.00 บาท/กก.
  เฉลี่ยทั่วประเทศ
  77.50  บาท/กก. 
  ลูกสุกร 16 กก. 2,600  บาท/ตัว 

   

 • ราคาเนื้อไก่
  ไก่

  ราคา วันที่ 1 มีนาคม 2564

  ที่มา :กระทรวงพาณิชย์

  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ซีพี 33.00 - 34.00  บาท/กก.
  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ทั่วไป 31.00 - 32.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ แข้ง ขา ตีน 77.00 - 78.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เครื่องใน 50.00 - 52.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ โครงกระดูก 20.00 - 21.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ น่อง ตะโพก 40.00 - 45.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน 48.00 - 50.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน) 44.00 - 47.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม) 80.00 - 84.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีกบน 53.00 - 54.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ หนัง 48.00 - 50.00  บาท/กก.
  ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) 47.00 - 49.00  บาท/กก.
 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา 24 กุมภาพันธ์ 2564

  ที่มา กรมการค้าภายใน

  เบอร์ 0 
  3.25 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1
  3.05 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2
  2.85 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3
  2.65 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4
  2.45 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5
  2.25 บาท/ฟอง
  ไข่ไก่คละ ณ แหล่งผลิต
  2.50 บาท/ฟอง

   

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์เตรียมวางแนวทางการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบสำหรับศูนย์รวมนมฯ ไม่กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค (128/2564)

กรมปศุสัตว์เตรียมวางแนวทางการเคลื่อนย้าย…

กรมปศุสัตว์เตรียมวางแนวทางการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบสำหรับศูนย์รวมนมฯ ไม่กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค (128/2564)

Read more
เกษตรกรเลี้ยงหมู ชี้ร้อนแล้ง-อากาศแปรปรวนกระทบหมูเสียหาย 10% ต้นทุนเพิ่มตัวละ 100 บาท

เกษตรกรเลี้ยงหมู ชี้ร้อนแล้ง-อากาศแปรปรว…

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก เผยสภาวะอากาศร้อน-ภัยแล้ง-อากาศแปรปรวณ ส่งผลหมูอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย ทำให้อัตราเสียหายเพิ่มมากกว่า 10% ต้นทุนซื้อน้ำ-ค่าไฟ-ค่าเวชภัณฑ์เพื่อการป้องกันโรคเพิ่มกว่า 100 บาทต่อตัว ซ้ำต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่ม   นายเสน่ห์ นัยเนตร ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภา...

Read more
“ไข่ไก่” ร่วงดิ่งเหว เหลือ 2.40 บาท/ฟอง

“ไข่ไก่” ร่วงดิ่งเหว เหลือ 2.40 บาท/ฟอง

ผู้เลี้ยงบ่นอุบ "12 พ.ค." พ่อค้าไข่ไก่ปรับราคาลดลงอีก 20 สตางค์ เหลือ 2.40 บาท จนกว่าจะเปลี่ยนราคา "มาโนช" โอดกรรมของคนเลี้ยงช่วงไข่ล่องหนก็โดนกล่าวหาว่ากักตุนตรวจฟาร์มทุกวัน ไล่จับราวกับโจร ตอนไข่ราคาถูกหายหมด พลิกย้อนไปเมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไทยเกิดวิกฤติไข่ไก่ 40 ล้านฟอง/ว...

Read more