ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

04 ก.ค. 2560

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา08.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย                         (BTS ราชเทวี )กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักสัตวบาล/สัตวศาสตร์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ทั้งภาครัฐ และเอกชน

Read more

ขอเชิญร่วมแสดงความความคิดเห็นต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

16 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมแสดงความความคิดเห็นต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือนมิถุนายน 2560

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพดเม็ด 8.33 บาท/กก.
  รำสด 8.05 บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน 7.10 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ 14.70 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า 14.45 บาท/กก.
  ปลายข้าว 9.92 บาท/กก.
  ปลาป่น 38.70 บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง 47.00 บาท/กก. 
  มันเส้น 5.32 บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์
  1. พันธุ์

   ราคา เดือน มิ.ย. 60

   ที่มา สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

   ลูกไก่เนื้อ  15.50 บาท/ตัว
   ไก่เนื้อ 36.68 บาท/กก.
   ไก่รุ่น 135.50 บาท/ตัว
   ลูกไก่ไข่ 17.00 บาท/ตัว
   ไก่ไข่คละ  260 บาท/100 ฟอง
   ลูกเป็ดไข่ 26.00 บาท/ตัว
   เป็ดเชอรี่ 61.00 บาท/กก.
   ลูกสุกรขุน 1769.23 บาท/ตัว
   สุกรขุน 63.81 บาท/กก. 
 • ราคาเนื้อสุกร
  ประเภท /หมู

  ราคา  ณ 1 ส.ค. 60

  ที่มา :

  www.kasetprice.com

  หมูบด  100.00 บาท/กก. 
  หมูเนื้อแดง 116.670 บาท/กก.
  หมูสันนอก 118.00 บาท/กก.
  หมูสันใน 121.33 บาท/กก.
  หมูสามชั้น 123.00 บาท/กก.
  ซี่โครง 126.25 บาท/กก.
  ขาหมุ 65.00 บาท/กก.
  ตับหมู 91.50 บาท/กก.

   

 • ราคาเนื้อไก่
  ประเภท / ไก่

  ราคา  ณ 1 ส.ค. 60

  ที่มา www.kasetprice.com

  อกไก่ 77.50 บาท/กก. 
  ซี่โครงไก่

  26.50 บาท/กก.

  ปีกไก่บน 80.00 บาท/กก.
  น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
  สะโพกไก่ 95.00 บาท/กก.
  เครื่องในไก่ 80.00 บาท/กก.
  เนื้อไก่บด 72.50 บาท/กก.

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ 1 ส.ค. 60

  ที่มา www.kasetprice.com 

  เบอร์ 0  4.15 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1 3.83 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2 3.60 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3 3.20 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4 2.75 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5 2.15 บาท/ฟอง

   

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2559

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2559

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2519 และในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย อยู่ในพระราชูปถัมภ์

Read more
ผลการทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

ผลการทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวิช…

รายงานสรุป การทำประชาพิจารณ์ "ร่างพระรชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ..."

Read more
ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “นักสัตวบาลศาสตร์” รุ่นที่ 9

ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร …

ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร“นักสัตวบาลศาสตร์” รุ่นที่ 9 

Read more