ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคและการจัดการโรงเรือน Evap. และอุปกรณ์"

08 มิ.ย. 2558

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคและการจัดการโรงเรือน Evap. และอุปกรณ์"

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคและการจัดการโรงเรือน Evap. และอุปกรณ์" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14

05 มิ.ย. 2558

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ครั้งที่ที่ 14 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย แทนคนเดิมที่หมดวาระ

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ราคา (บาท/กก.) 

  มิ.ย. 58

  ข้าวโพด 10.05
  รำสด 11.15
  กากรำสกัดน้ำมัน 8.90
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ 15.78
  ปลายข้าว 10.02
  ปลาป่น 36.70
 • ราคาพันธุ์
  พันธุ์ราคา (บาท/ตัว)
  ลูกไก่เนื้อ  9
  ลูกไก่ไข่ 8
  สุกรหย่านมพันธุ์  
  สุกรหย่านมขุน  
  โคเนื้อเพศเมีย 40,000
  โคนมเพศเมีย 60,000
 • ราคาเนื้อสัตว์
  ประเภทราคา (บาท/กก.)
  สุกรมีชีวิต  64-67
  สุกรเนื้อแดง 125
  สุกรเนื้อสัน 130-135
  วัวเนื้อแดง 220
  วัวเนื้อสัน 280
  ไก่  
  เป็ด  
 • ราคาไข่ไก่
  เบอร์ราคา (บาท/ฟอง)
  เบอร์ 0  2.80
  เบอร์ 1 2.60
  เบอร์ 2 2.40
  เบอร์ 3 2.20
  เบอร์ 4 2.00
  เบอร์ 5 1.80

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

นักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2557

นักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2557

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการมอบโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประเภทต่างๆ ประจำปี 2557 ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 17กรกฎาคม 2558

Read more
"ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน"

"ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน…

"ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน" การผลิตไส้กรอกคุณภาพดีเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ตามสูตรของผลิตภัณฑ์ ทั้งส่วนเนื้อหมูสันใน สันนอก สะโพก หรือเนื้อไก่ส่วนหน้าอกและสะโพก โดยเนื้อสัตว์ต้องสดสะอาดและได้จากกระบวนการชำแหละและตัดแต่งที่ได้มาตรฐาน ก่อนเข้าสู่นำไปบดผสมกับเครื่องเทศ...

Read more
วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย

วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อ…

เอกสารการเสวนาเรื่อง "วิกฤตการณ์ไข้หวัดนกต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อและเนื้อไก่ไทย" โดยนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  

Read more