รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนะศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว (สัตว์ปีกและสุกร)
ที่อยู่
708/48 หมู่บ้านภูมริน ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
08-1515-0145
แฟกซ์
อีเมล
agrchb@ku.ac.th
ประวัติ
  1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์