รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหารและการเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา และสุกร
ที่อยู่
63/22 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์
08-9108-8081
แฟกซ์
0-5349-8133
อีเมล
narin@mju.ac.th
ประวัติ
  1. ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ.2520
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ.2523-ปัจจุบัน
  3. ผู้ช่วยอธิการบดี