รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง การผลิตสัตว์ปีก
ที่อยู่
1/1110 ถ.มาลัยแมน หมู่บ้านเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์
08-6059-6929, 0-3435-1892
แฟกซ์
0-3435-1892
อีเมล
agropp@ku.ac.th
ประวัติ
  1. เริ่มรับราชการตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2536
  2. รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ.2538
  3. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547