รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สัตว์ปีก
ที่อยู่
250/195 ซอย 17 ถ.เลียบคลองชลประทาน หมู่บ้าน Home in Park ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
0-5322-1667, 08-1885-7929
แฟกซ์
0-5335-7601
อีเมล
agani002@chiangmai.ac.th
ประวัติ
  1. หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. รองประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 1
  3. รองประธานฝ่ายพัฒนาปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง
  4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
  5. รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547-2548
  6. รองประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 26