รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ไก่พื้นเมือง/ไก่ชน
ที่อยู่
1/1 ซอยอินทามระ 10 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
08-1723-6221
แฟกซ์
อีเมล
ประวัติ
  1. พ.ศ.2515 นักสัตวบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์
  2. พ.ศ.2522 ผู้จัดการโครงการไก่พันธุ์ บริษัทเฟิร์สฟาร์ม จำกัด
  3. พ.ศ.2526 ผู้จัดการโครงการไก่เนื้อ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด
  4. พ.ศ.2530 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟาร์มชัยอารี จำกัด
  5. พ.ศ.2536 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เวียดไทย จำกัด (ประเทศเวียดนาม)
  6. พ.ศ.2539 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟาร์มชัยอารี จำกัด