ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมตัวให้พร้อมกับ V-Connect แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งเอเชีย ระหว่าง 22-24 ก.ย. 2564 นี้

ตามที่สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมเสนอรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทต่างๆ 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ปศุสัตว์อ่อนแรง ต้นทุนแพง ร้ายแรงโรคระบาด ใครช่วยได้ ??” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ( Facebook Live และ Youtube Live)

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ -  ประวัตินักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา

 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับ ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย

จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ

“Digital technology adoption in livestock production: Driving New S-Curve for Competitiveness "

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9 The 9th National Animal Science Conference of Thailand 2020 (NASCoT2020) ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (พระสุริยัน) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ขอเชิญสมาชิก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 -14.30 น.

ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ