ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการ เรื่อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไก่เนื้อและไก่ไข่ฯ

04 ต.ค. 2559

สัมมนาวิชาการ เรื่อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไก่เนื้อและไก่ไข่ฯ

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟ้งการสัมมนาวิชาการเรื่อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไก่เนื้อและไก่ไข่ เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Management to Fit the Fast Genetic Improvement of Broiler and Layer ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม   ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุมาลี มุกดา E:mail agrslm@ku.ac.th...

Read more

การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลักสูตรต่างๆ

26 ก.ย. 2559

การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลักสูตรต่างๆ

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่     รายละเอียดและใบสมัครฝึกอบรม...

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ราคา (บาท/กก.) 

  ณ 5 ก.ย. 59

  ข้าวโพดเม็ด 8.80 บาท/กก.
  รำสด
  กากรำสกัดน้ำมัน 7.80 บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า 17.95 บาท/กก.
  ปลายข้าว 11.40 บาท/กก.
  ปลาป่น 32.20 บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง
  มัน 6.70 บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์
  พันธุ์

  ราคา (บาท/ตัว)

  ณ 27 มิ.ย. 59

  ลูกไก่เนื้อ  12.50 บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ 35.00 บาท/กก.
  ลูกไก่ไข่ 27.00 บาท/ตัว
  ลูกหมู  74.00 บาท/กก.
  หมูขุน  74.00 บาท/กก.
  แม่ปลด 48-52 บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่ 20.00 บาท/ตัว
  เป็ดไข่รุ่น 130.00 บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ 61.00 บาท/กก.
 • ราคาเนื้อสัตว์
  ประเภท /หมู

  ราคา (บาท/กก.)

   ณ 12 ก.ย. 59

  หมูบด  104.00 บาท/กก. 
  หมูเนื้อแดง 117.50 บาท/กก.
  หมูสันนอก 129.50 บาท/กก.
  หมูสันใน 105.00 บาท/กก.
  หมูสามชั้น 115.00 บาท/กก.
  ซี่โครง 98.50 บาท/กก.
  ขาหมุ 74.50 บาท/กก.
  ตับหมู 85.00 บาท/กก.

   

 • ราคาเนื้อสัตว์
  ประเภท / ไก่

  ราคา (บาท/กก.)

   ณ 12 ก.ย. 59

  อกไก่ 67.50 บาท/กก. 
  ซี่โครงไก่ 19.25 บาท/กก.
  ปีกไก่บน 70.00 บาท/กก.
  น่องไก่ - บาท/กก.
  สะโพกไก่ 82.50 บาท/กก.
  เครื่องไก่ 68.75 บาท/กก.
  เนื้อไก่บด 57.50 บาท/กก.

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา (บาท/ฟอง)

  ณ 12 ก.ย. 59 

  เบอร์ 0  4.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1 4.20 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2 3.80 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3 3.50 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4 - บาท/ฟอง
  เบอร์ 5 - บาท/ฟอง

   

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

VIV Asia 2017 – วิฟ เอเชีย 2017 สุดยอดงานนิทรรศการด้านปศุสัตว์ครบวงจร

VIV Asia 2017 – วิฟ เอเชีย 2017 สุดยอดงา…

VIV Asia 2017 – วิฟ เอเชีย 2017 สุดยอดงานนิทรรศการด้านปศุสัตว์ครบวงจรกลับมาอีกครั้งบนพื้นที่จัดงานยิ่งใหญ่กว่า พร้อมเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าชมงานมากกว่าทุกปี วิฟ เอเชีย 2017 กลับมาอีกครั้ง พร้อมชูนโยบายและเป้าหมายที่จะพัฒนาภาพลักษณ์และกิจกรรมภายในงานให้ตอบโจทย์ผู้เข้าชมงานจากนานาชาติมากกว่าเดิม ในปี...

Read more