ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำ…

25 ส.ค. 2565

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 อาทิตย์ ณ กรุงเทพฯ

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 อาทิตย์ ณ กรุงเทพฯ เต็มอิ่มกับ 3 วันเพื่อการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบตัวต่อตัวในเอเชีย งาน VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) ที่จัดร่วมกับงาน Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) 

Read more

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์…

09 ส.ค. 2565

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีกำหนดจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด         13.12    บาท/กก.
  รำสด         12.03    บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน           9.80    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ         21.73       บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง          21.73     บาท/กก.
  ปลายข้าว         13.48    บาท/กก.
  ปลาป่น         42.10    บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง

          53.00    บาท/กก.

  มันเส้น          9.35    บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

           พันธุ์สัตว์                       

  สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคมกรกฎาคม 2565

  ที่มา : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ลูกไก่เนื้อ       19.50    บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ        48.00    บาท/กก.
  ไก่ไข่รุ่น       160.00    บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่       26.00    บาท/ตัว
  ลูกเป็ดเนื้อ       30.54    บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ       73.29    บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่       25.00    บาท/ตัว
  เป็ดไข่      145.00   บาท/กก
  แพะ      121.45   บาท/กก.
  โคเนื้อ        94.09  บาท/กก.
  กระบือ        94.88  บาท/กก.
  น้ำนมดิบ

         18.25   บาท/กก.

 • ราคาเนื้อสุกร
  สุกร 

  วันพระที่ 5 สิงหาคม 2565

  ที่มา :สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  ภาคตะวันตก 100.00 บาท/กก.
  ภาคตะวันออก
   100.00  บาท/กก.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   100.00  บาท/กก.
  ภาคเหนือ
  100.00  บาท/กก.
  ภาคใต้
  100.00  บาท/กก.
  เฉลี่ยทั่วประเทศ
  100.00  บาท/กก. 
  ลูกสุกร 16 กก. 3,600  บาท/ตัว 

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

  ที่มา กรมการค้าภายใน

  เบอร์ 0 
  4.25 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1
  4.05 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2
  3.85 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3
  3.60 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4
  3.35 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5
  3.15 บาท/ฟอง
  ไข่ไก่คละ ณ แหล่งผลิต
  3.50 บาท/ฟอง

   

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า “ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านวิชาการเพื่อให้บุคลากรขององค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยกรมปศุสัตว์จะให้การสนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการ นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ในทุกมิติ ให้กับบุคลากรขององค์การคลังสินค้า”
 
ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์และการตลาดสินค้าปศุสัตว์ของประเทศได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การคลังสินค้าได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์) เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนายกระดับตลาดกลางโคกระบือในจังหวัดสุรินทร์ให้ได้มาตรฐาน
 
พร้อมกับได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (อบต.สลักได) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนายกระดับและขยายโรงชำแหละโคกระบือและห้องรักษาอุณหภูมิให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อรองรับการส่งออก และความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาในการจัดหาอาหารเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือด้วย
 
“การถ่ายทอดความรู้นั้นรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุมคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) การแปรรูปสินค้าด้านการปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า) การบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ระบบการขนส่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ เป็นต้น
 
รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ การบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าด้านการปศุสัตว์ให้แก่ประเทศได้มากขึ้น”
 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้ยุทธศาสตร์ “แก้มลิง++” และ “ตลาดนำการผลิต” ในการสนับสนุนสินค้าภาคการเกษตร
 
 
ข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจ
 

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ข่าวบิดเบือน!!! รัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาห์แอฟริกามาขายให้ประชาชนในราคาถูก

ข่าวบิดเบือน!!! รัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้…

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่ารัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาห์แอฟริกามาขายให้ประชาชนในราคาถูก ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข่าวที่แชร์กันในโซเชียลน่าจะสืบเนื่องจากมีการอภิปรายไม่ใว้วางใจรัฐบาล โดย สส. ฝ่ายค้านอภิปรายว่า รัฐบาลเอาหมูเป็นโรคตาย มาขายให้ประช...

Read more
ปศุสัตว์ยกระดับบริการด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตราย

ปศุสัตว์ยกระดับบริการด้านอาหารสัตว์ และว…

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มายกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ เพื่อให้บริการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อำนวย...

Read more
ปศุสัตว์ จับมือเกาหลีใต้ บริหารใบรับรองผ่าน Blockchain

ปศุสัตว์ จับมือเกาหลีใต้ บริหารใบรับรองผ…

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการตรวจประเมินระบบด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงานกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety of the Republic of Korea :MFDS) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในประเทศไทยช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 เกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นในระบบกา...

Read more