ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำ…

25 ส.ค. 2565

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 อาทิตย์ ณ กรุงเทพฯ

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 อาทิตย์ ณ กรุงเทพฯ เต็มอิ่มกับ 3 วันเพื่อการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบตัวต่อตัวในเอเชีย งาน VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) ที่จัดร่วมกับงาน Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) 

Read more

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์…

09 ส.ค. 2565

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีกำหนดจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด         13.12    บาท/กก.
  รำสด         12.03    บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน           9.80    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ         21.73       บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง          21.73     บาท/กก.
  ปลายข้าว         13.48    บาท/กก.
  ปลาป่น         42.10    บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง

          53.00    บาท/กก.

  มันเส้น          9.35    บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

           พันธุ์สัตว์                       

  สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคมกรกฎาคม 2565

  ที่มา : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ลูกไก่เนื้อ       19.50    บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ        48.00    บาท/กก.
  ไก่ไข่รุ่น       160.00    บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่       26.00    บาท/ตัว
  ลูกเป็ดเนื้อ       30.54    บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ       73.29    บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่       25.00    บาท/ตัว
  เป็ดไข่      145.00   บาท/กก
  แพะ      121.45   บาท/กก.
  โคเนื้อ        94.09  บาท/กก.
  กระบือ        94.88  บาท/กก.
  น้ำนมดิบ

         18.25   บาท/กก.

 • ราคาเนื้อสุกร
  สุกร 

  วันพระที่ 5 สิงหาคม 2565

  ที่มา :สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  ภาคตะวันตก 100.00 บาท/กก.
  ภาคตะวันออก
   100.00  บาท/กก.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   100.00  บาท/กก.
  ภาคเหนือ
  100.00  บาท/กก.
  ภาคใต้
  100.00  บาท/กก.
  เฉลี่ยทั่วประเทศ
  100.00  บาท/กก. 
  ลูกสุกร 16 กก. 3,600  บาท/ตัว 

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

  ที่มา กรมการค้าภายใน

  เบอร์ 0 
  4.25 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1
  4.05 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2
  3.85 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3
  3.60 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4
  3.35 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5
  3.15 บาท/ฟอง
  ไข่ไก่คละ ณ แหล่งผลิต
  3.50 บาท/ฟอง

   

วันที่ 4 เม.ย.65 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพให้บริการแก่ประชาชน พัฒนาระบบให้บริการอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยยึดผู้ใช้บริการหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถให้บริการเสร็จสิ้นเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ประชาชนสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสาน ไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ล่าสุดได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับคำขอและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบดิจิทัล เบ็ดเสร็จออนไลน์ผ่านระบบ Biz Portal จบเพียง 5 ขั้นตอน สามารถให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

การยื่นขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบดิจิทัล ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สามารถให้บริการทั้งการขอรับใบรับรอง/ต่ออายุใบรับรอง/ใบแทนใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพียงใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบที่เว็ปไซต์ Bizportal.go.th โดยเลือกเข้าระบบด้วยบัญชีประชาชน สำหรับท่านใดที่ยังไม่มี Digital ID ให้ทำการสมัครเพื่อรับ Digital ID ก่อน เพื่อสามารถเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ การขออนุญาตออนไลน์ คลิกที่หัวข้อการขออนุญาต/งานบริการใหม่ และเลือกหัวข้อการขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือการขอใบแทนใบรับรองฯ หรือผู้ขอต่ออายุใบรับรองฯ

ขั้นตอนที่ 3 ทำการกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดเอกสารแนบเพื่อยื่นคำขอ

ขั้นตอนที่ 4 ทำการติดตามสถานะ/รับทราบผลการตรวจสอบเอกสาร โดยสามารถเลือกการรับแจ้งได้ทางอีเมล์และ กล่องข้อความทางโทรศัพท์ SMS

ขั้นตอนที่ 5 การรับใบรับรองฯ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Bizportal.go.th

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับว่าเป็นการยกระดับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ ปัจจุบันให้บริการครอบคลุมในฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ได้มาตรฐาน GAP 16 ประเภท ได้แก่ สุกร โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม แกะเนื้อ ไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย เป็ดพันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ห่าน (ทุกสายพันธุ์) นกกระทา (ทุกสายพันธุ์) และผึ้ง (ทุกสายพันธุ์) รวม 23,246 แห่งทั่วประเทศ และมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดจำนวน 7,594 รายโดยใบรับรองฯ ยังไม่หมดอายุ 2,594 ราย

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและวิธีการยื่นขอใบรับรองผ่านระบบฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://certify.dld.go.th/certify/index.php/th/2016-05-01-14-47-42/2017-1... หรือโทร 02-653-4444 ต่อ 3155, 3134

ข้อมูล : สยามรัฐ, กรมปศุสัตว์

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ข่าวบิดเบือน!!! รัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาห์แอฟริกามาขายให้ประชาชนในราคาถูก

ข่าวบิดเบือน!!! รัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้…

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่ารัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาห์แอฟริกามาขายให้ประชาชนในราคาถูก ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข่าวที่แชร์กันในโซเชียลน่าจะสืบเนื่องจากมีการอภิปรายไม่ใว้วางใจรัฐบาล โดย สส. ฝ่ายค้านอภิปรายว่า รัฐบาลเอาหมูเป็นโรคตาย มาขายให้ประช...

Read more
ปศุสัตว์ยกระดับบริการด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตราย

ปศุสัตว์ยกระดับบริการด้านอาหารสัตว์ และว…

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มายกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ เพื่อให้บริการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อำนวย...

Read more
ปศุสัตว์ จับมือเกาหลีใต้ บริหารใบรับรองผ่าน Blockchain

ปศุสัตว์ จับมือเกาหลีใต้ บริหารใบรับรองผ…

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการตรวจประเมินระบบด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงานกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety of the Republic of Korea :MFDS) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในประเทศไทยช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 เกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นในระบบกา...

Read more