ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำ…

25 ส.ค. 2565

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 อาทิตย์ ณ กรุงเทพฯ

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพสัตว์ โภชนาการสัตว์ และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 อาทิตย์ ณ กรุงเทพฯ เต็มอิ่มกับ 3 วันเพื่อการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแบบตัวต่อตัวในเอเชีย งาน VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) ที่จัดร่วมกับงาน Health & Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) 

Read more

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์…

09 ส.ค. 2565

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีกำหนดจัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง อภิธานศัพท์สุขอนามัยสัตว์บก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด         13.12    บาท/กก.
  รำสด         12.03    บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน           9.80    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ         21.73       บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง          21.73     บาท/กก.
  ปลายข้าว         13.48    บาท/กก.
  ปลาป่น         42.10    บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง

          53.00    บาท/กก.

  มันเส้น          9.35    บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

           พันธุ์สัตว์                       

  สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคมกรกฎาคม 2565

  ที่มา : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ลูกไก่เนื้อ       19.50    บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ        48.00    บาท/กก.
  ไก่ไข่รุ่น       160.00    บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่       26.00    บาท/ตัว
  ลูกเป็ดเนื้อ       30.54    บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ       73.29    บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่       25.00    บาท/ตัว
  เป็ดไข่      145.00   บาท/กก
  แพะ      121.45   บาท/กก.
  โคเนื้อ        94.09  บาท/กก.
  กระบือ        94.88  บาท/กก.
  น้ำนมดิบ

         18.25   บาท/กก.

 • ราคาเนื้อสุกร
  สุกร 

  วันพระที่ 5 สิงหาคม 2565

  ที่มา :สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  ภาคตะวันตก 100.00 บาท/กก.
  ภาคตะวันออก
   100.00  บาท/กก.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   100.00  บาท/กก.
  ภาคเหนือ
  100.00  บาท/กก.
  ภาคใต้
  100.00  บาท/กก.
  เฉลี่ยทั่วประเทศ
  100.00  บาท/กก. 
  ลูกสุกร 16 กก. 3,600  บาท/ตัว 

   

 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

  ที่มา กรมการค้าภายใน

  เบอร์ 0 
  4.25 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1
  4.05 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2
  3.85 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3
  3.60 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4
  3.35 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5
  3.15 บาท/ฟอง
  ไข่ไก่คละ ณ แหล่งผลิต
  3.50 บาท/ฟอง

   

สถานการณ์โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่งผลผู้เลี้ยงหมูรายย่อยจำนวนกว่าครึ่งชะลอการเลี้ยงเพื่อรอดูสถานการณ์ ทำให้เนื้อหมูหายไปจากระบบเป็นจำนวนมาก

 

เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย คนที่หยุดการเลี้ยงจะมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมอย่างไร เวทีสัมมนาสัญจร ภายใต้หัวข้อ หลังเว้นวรรค...จะกลับมาอย่างไรให้ปลอดภัย?” มีคำตอบ

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บอกถึงมาตรการที่เกษตรกรจำเป็นต้องทำลำดับแรก...ต้องเริ่มตั้งแต่การพิจารณาข้อมูลการติดเชื้อ ASF ระดับจังหวัดของฟาร์มตัวเองก่อน

โดยโซนนิ่งพื้นที่เสี่ยงแล้วแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่...พื้นที่เสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด, พื้นที่เฝ้าระวัง หรือติดกับเขตโรคระบาด และพื้นที่เสี่ยงต่ำ หรือพื้นที่นอกเขตเฝ้าระวัง

จากนั้นเจาะลึกลงไปในพื้นที่เสี่ยงสูง แล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอีกครั้ง คือส่วนพื้นที่วิกฤติ ส่วนพื้นที่ควบ คุมสูงสุด และส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด วัดตามระยะห่างจากจุดเกิดโรค 1 กม., 5 กม. และมากกว่า 5 กม. ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในพื้นที่เฝ้าระวัง หรือมีความเสี่ยงต่ำ คงไม่น่าห่วงนัก เพราะแสดงให้เห็นถึงการดูแลบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือระยะห่างจากฟาร์มอื่นที่เกิดโรคในรัศมี 1-5 กม. จำเป็นต้องแยกวิธีป้องกันโดยแบ่งโซน แยกคน แยกรถ งดกิจกรรม และตรวจติดตามควบคู่การลงรายละเอียดถึง 15 ข้อ อาทิ แยกเขตที่พักอาศัยกับเขตเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน อาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนเข้าเขตเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนรองเท้าบูต-จุ่มฆ่าเชื้อ แยกรองเท้าใส่ภายนอก เจ้าของฟาร์มต้องซื้ออาหารจากแหล่งปลอดโรคที่มีมาตรฐาน ห้ามรถภายนอกเข้าฟาร์ม ให้รถส่งอาหารสัตว์มาเพียงเดือนละ 1 ครั้ง และพักอาหาร 24 ชม.

พ่นยาฆ่าเชื้อรถทุกคันก่อนเข้าฟาร์ม ป้องกันสัตว์พาหะทุกชนิด ใช้น้ำบาดาลในการเลี้ยงสุกร พ่นยาฆ่าเชื้อรอบประตูโรงเรือน โรยปูนขาวบนถนนและพื้น บ่อทิ้งซากใช้งานได้จริง ไม่นำซากสุกรออกนอกฟาร์ม ติดตั้ง CCTV หน้าฟาร์ม หน้าห้องอาบน้ำและในโรงเรือน โดยทั้งเจ้าของฟาร์มและคนงานต้องใส่ใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้หละหลวมตกหล่นแม้แต่ข้อเดียว

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรสามารถนำฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มสุกรในระบบไบโอซีเคียวริตีจะเป็นหนทางดีที่สุด เพราะเป็นทางเดียวในขณะนี้ที่จะป้องกัน ASF ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับโรคนี้ และถือว่าเป็นพื้นฐานของระบบการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถป้องกันโรคจากภายนอกได้แทบทุกชนิด

ข้อมูล : ไทยรัฐ ออนไลน์ 

 

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

ข่าวบิดเบือน!!! รัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาห์แอฟริกามาขายให้ประชาชนในราคาถูก

ข่าวบิดเบือน!!! รัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้…

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่ารัฐบาลนำเนื้อหมูติดเชื้ออหิวาห์แอฟริกามาขายให้ประชาชนในราคาถูก ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข่าวที่แชร์กันในโซเชียลน่าจะสืบเนื่องจากมีการอภิปรายไม่ใว้วางใจรัฐบาล โดย สส. ฝ่ายค้านอภิปรายว่า รัฐบาลเอาหมูเป็นโรคตาย มาขายให้ประช...

Read more
ปศุสัตว์ยกระดับบริการด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตราย

ปศุสัตว์ยกระดับบริการด้านอาหารสัตว์ และว…

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มายกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ เพื่อให้บริการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อำนวย...

Read more
ปศุสัตว์ จับมือเกาหลีใต้ บริหารใบรับรองผ่าน Blockchain

ปศุสัตว์ จับมือเกาหลีใต้ บริหารใบรับรองผ…

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการตรวจประเมินระบบด้านความปลอดภัยอาหารของหน่วยงานกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety of the Republic of Korea :MFDS) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในประเทศไทยช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565 เกาหลีใต้มีความเชื่อมั่นในระบบกา...

Read more