ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งเอเชียรูปแบบออนไลน์ V-Con…

15 ก.ย. 2564

การจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งเอเชียรูปแบบออนไลน์ V-Connect Asia Edition

เตรียมตัวให้พร้อมกับ V-Connect แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งเอเชีย ระหว่าง 22-24 ก.ย. 2564 นี้

Read more

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

15 ก.ย. 2564

นักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

ตามที่สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมเสนอรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นนักสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทต่างๆ 

Read more
 • ราคาวัตถุดิบ

  ประเภทวัตถุดิบ

  ประจำเดือน มิถุนายน 2564

  (บาท : กก)

  ที่มา : สมาคมผู้ผลิต

  อาหารสัตว์ไทย 

  ข้าวโพด           9.83   บาท/กก.
  รำสด         10.56    บาท/กก. 
  กากรำสกัดน้ำมัน           8.92    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง ต่างประเทศ         15.29    บาท/กก.
  กากถั่วเหลือง เมล็ดนำเข้า         18.46    บาท/กก.
  ปลายข้าว         12.35    บาท/กก.
  ปลาป่น         35.35    บาท/กก.
  ปลาป่น เกรดกุ้ง

          50.08    บาท/กก.

  มันเส้น           7.82   บาท/กก.
 • ราคาพันธุ์

           พันธุ์สัตว์                       

  สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564

  ที่มา : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  ลูกไก่เนื้อ       10.50    บาท/ตัว
  ไก่เนื้อ        30.00    บาท/กก.
  ไก่รุ่น     150.00    บาท/ตัว
  ลูกไก่ไข่       28.00    บาท/ตัว
  ลูกเป็ดเนื้อ       25.88    บาท/ตัว
  เป็ดเนื้อ       73.57    บาท/กก.
  ลูกเป็ดไข่       25.00    บาท/ตัว
  เป็ดไข่      135.00   บาท/กก
  แพะ      123.57   บาท/กก.
  โคเนื้อ        94.03   บาท/กก.
  กระบือ        93.02   บาท/กก.
  น้ำนมดิบ

         18.14   บาท/กก.

 • ราคาเนื้อสุกร
  สุกร 

  วันพระที่ 2 กรกฎาคม 2564

  ที่มา :สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  ภาคตะวันตก  72.50 บาท/กก.
  ภาคตะวันออก
   74.00  บาท/กก.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   77.00  บาท/กก.
  ภาคเหนือ
  78.00  บาท/กก.
  ภาคใต้
  76.00  บาท/กก.
  เฉลี่ยทั่วประเทศ
   75.50  บาท/กก. 
  ลูกสุกร 16 กก. 2,700  บาท/ตัว 

   

 • ราคาเนื้อไก่
  ไก่

  ราคา วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

  ที่มา :กระทรวงพาณิชย์

  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ซีพี 33.00 - 34.00  บาท/กก.
  ไก่มีชีวิต (หน้าโรงฆ่ากทม.)-ทั่วไป 31.00 - 32.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ แข้ง ขา ตีน 78.00 - 80.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เครื่องใน 53.00 - 54.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ โครงกระดูก 13.00 - 15.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ น่อง ตะโพก 50.00 - 52.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้อสันใน 58.00 - 59.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ เนื้ออก (เนื้อล้วน) 52.00 - 55.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีก ทั้งปีก (ปีกเต็ม) 70.00 - 75.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ ปีกบน 67.00 - 68.00  บาท/กก.
  ไก่สดชำแหละ หนัง 42.00 - 45.00  บาท/กก.
  ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) 47.00 - 49.00  บาท/กก.
 • ราคาไข่ไก่
  ราคาไข่ / เบอร์

  ราคา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม2564

  ที่มา กรมการค้าภายใน

  เบอร์ 0 
  3.75 บาท/ฟอง
  เบอร์ 1
  3.55 บาท/ฟอง
  เบอร์ 2
  3.35 บาท/ฟอง
  เบอร์ 3
  3.15 บาท/ฟอง
  เบอร์ 4
  2.95 บาท/ฟอง
  เบอร์ 5
  2.75 บาท/ฟอง
  ไข่ไก่คละ ณ แหล่งผลิต
  3 บาท/ฟอง

   

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะจัดให้มีการมอบโล่รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประเภทต่างๆ ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 17
ประมาณเดือนตุลาคม 2564 ตามที่เคยจัดเป็นประเพณีมาประกอบด้วย


                                                                  1)  รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ
                                                                  2)  รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาชีพ
                                                                  3)  รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย
                                                                  4)  รางวัลเชิดชูเกียรติ
                                                                  5)  รางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น


สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเชิญชวนให้ร่วมเสนอชื่อ พร้อมประวัติและรูปถ่ายบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ


ส่งมายังสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ชื่อเรื่องเสนอชื่อนักสัตวบาลดีเด่น 2563)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564


โปรดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสของผู้เสนอ เพื่อความสะดวกในการติดต่อด้วย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 02-2513745 หรือ 087-7107437

 

                                                                                                                             

                                                              หลักเกณฑ์ และ แบบฟอร์มเสนอชื่อ                                   รายชื่อนักสัตวบาลดีเด่นอดีต - ปี 2561

                                                                                                                                             

ข่าวแวดวงปศุสัตว์

"กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

"กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษ…

"กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ "

Read more
ปศุสัตว์ปลื้ม โควิดดันยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ครึ่งปีแรกพุ่งกว่า 95,000 ล้านบาท

ปศุสัตว์ปลื้ม โควิดดันยอดส่งออกสินค้าปศุ…

กรมปศุสัตว์ เผยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สินค้าปศุสัตว์ส่งออกครึ่งปีแรกยังคงพุ่งแรงกว่า 11% มูลค่ากว่า 95,000 ล้านบาท 

Read more
กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัม…

กรมปศุสัตว์ ชี้แจงสถานการณ์ โรคระบาด ลัมปี สกิน ในโค - กระบือ

Read more