รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ไก่พื้นเมือง ไก่ชน
ที่อยู่
42 หมู่บ้านนภาลัย ซอย 5 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์
0-2398-0939
แฟกซ์
0-2745-5664
อีเมล
saroj.j@cpf.co.th
ประวัติ
  1. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
  2. ปี 2539 ถึงปัจจุบัน กิจการไก่พื้นเมือง - อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง - อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย - โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร - โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ให้ตำรวจชั้นผู้น้อย จ.ชลบุรี
  3. ปี 2534-2538 Poultry  Breeding ที่ประเทศจีน
  4. ปี 2528-2533 Poultry  Integration ที่ประเทศจีน
  5. ปี 2516-2527 Poultry  Integration (ไก่เนื้อครบวงจร) ที่ประเทศไทย