รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ไก่พันธุ์
ที่อยู่
211/131 ซอย 22 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
08-1889-0746
แฟกซ์
อีเมล
vivitkul@yahoo.com
ประวัติ
  1. มีประสบการณ์การทำงานด้านไก่พันธุ์เป็นพิเศษ ผ่านการทำงานด้านไก่พันธุ์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท รอสบรีดเดอร์ สยาม จำกัด
  2. ให้ความรู้ ทางวิชาการ ให้บริการเยี่ยมฟาร์ม จัดการสัมมนา ให้กับลูกค้าของบริษัทด้านไก่พันธุ์ทุกบริษัทในเมืองไทย ให้การบริการบริษัทลูกค้าในต่างประเทศที่บริษัทจำหน่ายไก่พันธุ์ไปให้ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา บังคลาเทศ
  3. จัดทำเอกสารวิชาการด้านไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ให้กับลูกค้า เป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับทางมหาวิทยาลัยต่างๆด้านไก่พันธุ์