รูป
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ไก่เนื้อ
ที่อยู่
59 หมู่ 5 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
08-1865-5196
แฟกซ์
0-3826-3216
อีเมล
eakchai.ja@panuspoultry.co.th
ประวัติ