30 มิถุนายน 2565 กรมปศุสัตว์ตรวจพบเนื้อสุกรเถื่อน ไม่ทราบแหล่งที่มา และลักลอบนำเข้า เจ้าหน้าที่บุกค้นใจกลางเมืองนครปฐม สั่งอายัดของกลางกว่า 59,000 กิโลกรัม
หลังได้รับแจ้งเบาะแส มีการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากต่างประเทศ มาเก็บซุกซ่อนไว้ในห้องเย็นแห่งหนึ่งกลางเมืองนครปฐม
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้สั่งการด่วน ให้เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันพร้อมด่านกักกันสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบซากสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ และซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มา ทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ ชิ้นส่วนขาสุกร ระบุข้างกล่องจากประเทศโปแลนด์ จำนวน 1,510 กล่อง รวม 22,650 กิโลกรัม, ชิ้นส่วนขาสุกร ไม่ระบุแหล่งที่มา จำนวน 80 กล่อง รวม 2,655 กิโลกรัม, ชิ้นส่วนสุกร ยี่ห้อ seara 1,433 กล่อง อีก 26,984 กิโลกรัม, ชิ้นส่วนสุกรกล่องเขียว ยี่ห้อ west fleisch germany 500 กล่อง จำนวน 5,000 กิโลกรัม และชิ้นส่วนขาสุกร กล่องขาว ไม่ทราบแหล่งที่มา 180 กล่อง จำนวน 1,800 กิโลกรัม รวม 3,703 กล่อง จำนวนรวมทั้งหมด 59,089 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดซากสัตว์ไว้เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มา และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในการเข้าตรวจสอบไว้ที่ สภ.เมืองนครปฐม และแจ้งให้ผู้ประกอบการนำเอกสารใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดงภายใน 15 วัน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 
ข้อมูล : Ch7