วันที่​ 12 กันยายน 2564​ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมาย นายวิวัฒน์​ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนในนามศูนย์อำนวยการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุนทร นาดี หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายฉัตรพล พรหมเศรณี หน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายภูดิท คงจำนงค์ และนายนพดล ไชยวงศา ปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก นายคำนวณ อุ่นจันทึก ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ปลัดอำเภอหล่มสัก ฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์