กรมควบคุมโรค ยันสุกรไทยยังไม่พบเชื้อ G4

", "contactType": "customer service" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/thansettakij/", "https://twitter.com/thansettakij", "https://www.youtube.com/channel/UCcTiVmhW5zC6mn71vYbDvpQ", "https://page.line.me/thansettakij" ] } // ]]>

กรมควบคุมโรค ยันสุกรไทยยังไม่พบเชื้อ G4 ", "contactType": "customer service" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/thansettakij/", "https://twitter.com/thansettakij", "https://www.youtube.com/channel/UCcTiVmhW5zC6mn71vYbDvpQ", "https://page.line.me/thansettakij" ] } // ]]>


        นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์ควบคุมป้องกันโรค (CDC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชื่อ G4 EA H1N1 (G4) ในสุกร ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับเชื้อไวรัส H1N1 2009 ที่เคยก่อโรคระบาดใหญ่เมื่อปี 2552 จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าเชื้อไวรัส G4 มีความสามารถในการแพร่ระบาด อีกทั้งทางสาธารณรัฐประชาชนจีนยังพบว่าเชื้อไวรัสชนิดใหม่นี้มีโอกาสที่จะปรับตัวและอาจแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน ก่อให้เกิดโรคระบาดได้ในอนาคต

       ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคและมีการสุ่มหาเชื้อในภาคปศุสัตว์มาโดยตลอด ยังไม่พบเชื้อ G4 ในสุกรภายในประเทศไทย รวมถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อ G4 จากสัตว์สู่คน จึงยังไม่น่าเป็นกังวล

       อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรคมีความห่วงใยประชาชน จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์จากสุกรที่สะอาด จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน โดยสังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" บริโภคอาหารปรุงสุกพร้อมรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล มีการป้องกันตนเองและรักษาความสะอาดอยู่เสมอเมื่อจำเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์มีชีวิตหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

 

แหล่งที่มา >> https://www.thansettakij.com/content/business/440462?as=

 

กรมควบคุมโรค ยันสุกรไทยยังไม่พบเชื้อ G4 ", "contactType": "customer service" }, "sameAs": [ "https://www.facebook.com/thansettakij/", "https://twitter.com/thansettakij", "https://www.youtube.com/channel/UCcTiVmhW5zC6mn71vYbDvpQ", "https://page.line.me/thansettakij" ] } // ]]>