ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผู้จัดงาน ILDEX Vietnam ร่วมกับ FAVA จัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อ Effect of COVID-19 Pandemic on Livestock Production and Public Health in Asia โดยจะจัดขั้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. - 16.30 น.   สามารถลงทะเบียนได้ที่ >> https://zoom.us/webinar/register/WN_-bhGecqPSm-fuo7qUw3rtA?fbclid=IwAR0hkBQ5Roqlz0olB4qjhZaXhs7aq_IRFPPej0by7KMmls4U8BKPU2sRp9Q

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวน อบรมด้านวิชาการสัตวบาล เรื่อง "เจาะลึกโรงเรือนอีแว๊ปวิถีใหม่" ( Evaporative cooling house in new normal ) ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านสามารถลงทะเบียน ผ่าน QR-Code ได้เลยครับ

ค่าลงทะเบียนท่านล่ะ 4,000 บาท
สนับสนุน 10,000 บาท ติดโลโก้ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งบุคลากรอบรมฟรี 1 ท่าน

ขอเชิญชวน เปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ facebook เนื่องในโอกาส "2 สิงหาคม วันนักสัตวบาลไทย" ..... มาร่วมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์กันนะค่ะ  #นักสัตวบาล #สัตวบาล #วันนักสัตวบาลไทย #2สิงหาคมวันนักสัตวบาลไทย

 

 

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา

ลงนามถวายพระพร

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9  The 9th National Animal Science Conference of Thailand 2020 (NASCoT2020) ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

 

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วนมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการเตรียมรับมือกับ 4 ข้อ ต้องรู้ ป้องกัน‘ไวรัส COVID-19’

ขอเชิญร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 16 และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูน โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QRcode ได้เลย

ในภาพอาจจะมี อาหาร

 


ในภาพอาจจะมี ข้อความ

เรียน     สมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะขอเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. ณ เจ้าพระยาบอลรูน ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รายละเอียดดังวาระการประชุมดังนี้

           วาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ                                               

          วาระที่ ๒     พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐        

          วาระที่ ๓     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑                            

          วาระที่ ๔     พิจารณารับรองงบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่าย ประจำปี ๒๕๖๑  

          วาระที่ ๕     พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๒                             

          วาระที่ ๖     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          วาระที่ ๗     การเลือกตั้งนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

          วาระที่ ๘     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้แจ้งลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ ทางโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ ๐๘-๗๗๑๐-๗๔๓๗ หรือโทรสาร ๐-๒๒๕๑-๓๗๔๕ หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ