ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9 The 9th National Animal Science Conference of Thailand 2020 (NASCoT2020) ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (พระสุริยัน) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ขอเชิญสมาชิก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 -14.30 น.

ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผู้จัดงาน ILDEX Vietnam ร่วมกับ FAVA จัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อ Effect of COVID-19 Pandemic on Livestock Production and Public Health in Asia โดยจะจัดขั้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. - 16.30 น.   สามารถลงทะเบียนได้ที่ >> https://zoom.us/webinar/register/WN_-bhGecqPSm-fuo7qUw3rtA?fbclid=IwAR0hkBQ5Roqlz0olB4qjhZaXhs7aq_IRFPPej0by7KMmls4U8BKPU2sRp9Q

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวน อบรมด้านวิชาการสัตวบาล เรื่อง "เจาะลึกโรงเรือนอีแว๊ปวิถีใหม่" ( Evaporative cooling house in new normal ) ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านสามารถลงทะเบียน ผ่าน QR-Code ได้เลยครับ

ค่าลงทะเบียนท่านล่ะ 4,000 บาท
สนับสนุน 10,000 บาท ติดโลโก้ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ส่งบุคลากรอบรมฟรี 1 ท่าน

ขอเชิญชวน เปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ facebook เนื่องในโอกาส "2 สิงหาคม วันนักสัตวบาลไทย" ..... มาร่วมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์กันนะค่ะ  #นักสัตวบาล #สัตวบาล #วันนักสัตวบาลไทย #2สิงหาคมวันนักสัตวบาลไทย

 

 

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา

ลงนามถวายพระพร

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 9  The 9th National Animal Science Conference of Thailand 2020 (NASCoT2020) ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่