ด้วย บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด กําหนดจัดงาน “ประชุมวิชาการทางเทคนิคชั้นสูงสําหรับ อุตสาหกรรมสุกร, สัตว์ปีก และโคนม หรือ PPDFA 2018” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ งานประชุมวิชาการทางเทคนิคชั้นสูงนี้เป็นงานสัมมนาภาษาอังกฤษทั้งหมด และใช้เวลาประชุม 3 วัน โดยมีการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของแต่ละอุตสาหกรรมมากกว่า 90 รายจากทั่วโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาการ จัดการ, โภชนาการ, สัตวแพทย์ และการผสมพันธุ์สัตว์ มาร่วมให้ข้อมูลความรู้ งานวิจัย ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ทํางานใน อุตสาหกรรมปศุสัตว์

โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ Pig Focus Asia หรือ Poultry Focus Asia 2018 (3 วัน) ท่านละ 22,750 บาท Dairy Focus Asia (2 วัน) ท่านละ 16,000 บาท ทั้งนี้รวมถึงช่วง Coffee Break อาหารกลางวันตลอดการประชุม และเอกสารการประชุมทั้งหมด รวมถึงผู้ที่เป็นสัตวแพทย์ไทยยังสามารถรับคะแนน CE Credit ได้จากงานประชุมครั้งนี้ด้วย

สําหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://ppdfa2018.com/

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง