จัดการเสวนาพิเศษเรื่อง "หมูไทย...เอาไงดี!!!"

 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น.

 

ณ ห้องรวงข้าวชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 

ท่านผู้สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน สำรองที่นั่งฟรี ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561