สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) พรบ.วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ห้องธาราเทพฮอล์ล (อาคารธาราเทพ ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

 

ส่งใบตอบรับในการเข้าประชุม ได้ที่


Fax. 02-2513745

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Downlond ด้านล่างนี้

Download
Download this file (Page_3.jpg)Page_3.jpg[ ]