บริษัทลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ น้ำ จุดเริ่มต้นของสุขภาพสัตว์”

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำในฟาร์มให้เหมาะสมแก่คนในวงการปศุสัตว์ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 09.00-15.30 น.
ณโรงแรมมาการ์เด้น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

 

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง
คุณชี : 02-1829299 ต่อ 801
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง ดาวน์โหลดข้างล่างนี้