การประชุมวิชาการป​ศุสัตว์นานาชาติ " 19 AAAP Animal Science Congress (AAAP 2022) "
Theme: Animal Production for Human & Nature 
ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565
ณ Jeju International Convention Center(ICC) situated in Jeju-si, South Korea.
 
สามารถอ่านไลน์ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aaap2022.org