===สัมมนาวิชาการออนไลน์ ====


หัวข้อ Update สุดๆ ในเรื่อง "Strategies to reduce feed cost and improve animal production"

Link ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPKSDvfl0AaXZFrpgzrEMO_OCCI27Za8_bU1cN10zsHz3Cg/viewform 

=======================

"เมื่อผู้บริโภค ต้องมาถึงจุดที่อะไรก็แพง แต่ผู้ผลิตกลับต้องแบกต้นทุนที่แพงกว่าเดิม" แล้วต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นอย่างไร??????
ศุกร์ 20 พฤษภาคม 65 พบกันในงานสัมนาวิชาการออนไลน์ ด้านโภชนศาสตร์สัตว์

========================


แล้วพบกันครับ

#IANU
#KU
#Animalnutrition
#Animalfeed