ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ และร่วมแสดงความความยินดีกับนักสัตวบาลดีเด่น
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 13:00 - 15:00 น.
ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทางสมาคมขอความกรุณาทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่าง
****กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565****