ขอเชิญสมาชิกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
....................................
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 15:00 - 16:00 น.
ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
.....................................
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทางสมาคมขอความกรุณาท่านสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่าง
 
****กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2565****