สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมือกับ ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย

จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ  

Digital technology adoption in livestock production: Driving New S-Curve for Competitiveness

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี