1.ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วงดอาหารดิบและเนื้อสัตว์ป่า

2.ต้องใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

3.หมั่นล้างมือบ่อยๆล้างให้สะอาดเพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก #WHO

4.สวมใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะเป็นพิษ

5.งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

 

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ "COVID-19" มีดังนี้

1.มีไข้สูง > 37.5 องศา

2.ไอ

3.เจ็บคอ

4.น้ำมูกไหล

5.หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

 

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!

 

 

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข